Web Chuẩn

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE

 • GÓI DỊCH VỤ

 • STANDARD

 • PROFESSIONAL

 • PREMIUM

 • Giá Gói/tháng

 • 4.000.000 VNĐ

 • 6.000.000 VNĐ

 • 8.000.000 VNĐ

 • Kiểm tra hoạt động website

 • Cập nhập thông tin website: địa chỉ, sđt, email…

 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần (chỉ WordPress)

 • Post bài + Tối ưu SEO (Nội dung, Hình ảnh khách hàng cung cấp)

 • 10 bài/tháng

 • 20 bài/tháng

 • 30 bài/tháng

 • Viết bài chuẩn SEO (1000 từ/bài) (*)

 • 4 bài/tháng

 • 7 bài/tháng

 • 11 bài/tháng

 • Nghiên cứu bộ từ khoá

 • 1 bộ/tháng

 • 1 bộ/tháng

 • 1 bộ/tháng

 • Tư vấn  phát triển nội dung website

 • 1 lần/tháng

 • 1 lần/tháng

 • 1 lần/tháng

 • Tối ưu chuẩn SEO Danh mục website + Top Page

 • 1 lần

 • 1 lần

 • 1 lần

 • Đăng ký/Tối ưu SEO Google Map

 • 1 Map

 • 1 Map

 • 1 Map

 • Đăng ký/Tối ưu SEO Fanpage Facebook

 • 1 Fanpage

 • 1 Fanpage

 • 1 Fanpage

 • Đăng ký/Tối ưu SEO kênh Youtube

 • 1 Kênh Youtube

 • 1 Kênh Youtube

 • 1 Kênh Youtube

 • Đào tạo viết bài chuẩn SEO

 • Đào tạo SEO Google Map

 • Đào tạo SEO Fanpage Facebook

 • Đào tạo SEO Youtube

 • Đánh giá 4 – 5 sao Google Map

 • 1 lần/3 tháng

 • 1 lần/2 tháng

 • 1 lần/tháng

 • Tạo bộ IFTTT lan truyền thông tin website trên Internet

 • Hỗ trợ đi link trên Vệ Tinh, Forum

 • 50 Web

   

 • 100 Web

   

 • 200 Web

   

 • Báo cáo, phân tích hiệu quả website

 • 1 lần/2 tháng

 • 1 lần/2 tháng

 • 1 lần/2 tháng

 • GÓI DỊCH VỤ

  STANDARD

 • Giá Gói/tháng

  4.000.000 VNĐ

 • Kiểm tra hoạt động website

 • Cập nhập thông tin website: địa chỉ, sđt, email…

 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần (chỉ WordPress)

 • Post bài + Tối ưu SEO (Nội dung, Hình ảnh khách hàng cung cấp)

  10 bài/tháng

 • Viết bài chuẩn SEO (1000 từ/bài) (*)

  4 bài/tháng

 • Nghiên cứu bộ từ khoá

  1 bộ/tháng

 • Tư vấn  phát triển nội dung website

  1 lần/tháng

 • Tối ưu chuẩn SEO Danh mục website + Top Page

  1 lần

 • Đăng ký/Tối ưu SEO Google Map

  1 Map

 • Đăng ký/Tối ưu SEO Fanpage Facebook

  1 Fanpage

 • Đăng ký/Tối ưu SEO kênh Youtube

  1 Kênh Youtube

 • Đào tạo viết bài chuẩn SEO

 • Đào tạo SEO Google Map

 • Đào tạo SEO Fanpage Facebook

 • Đào tạo SEO Youtube

 • Đánh giá 4 – 5 sao Google Map

  1 lần/3 tháng

 • Tạo bộ IFTTT lan truyền thông tin website trên Internet

 • Hỗ trợ đi link trên Vệ Tinh, Forum

  50 Web

   

 • Báo cáo, phân tích hiệu quả website

  1 lần/2 tháng

 • GÓI DỊCH VỤ

  PROFESSIONAL

 • Giá Gói/tháng

  6.000.000 VNĐ

 • Kiểm tra hoạt động website

 • Cập nhập thông tin website: địa chỉ, sđt, email…

 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần (chỉ WordPress)

 • Post bài + Tối ưu SEO (Nội dung, Hình ảnh khách hàng cung cấp)

  20 bài/tháng

 • Viết bài chuẩn SEO (1000 từ/bài) (*)

  7 bài/tháng

 • Nghiên cứu bộ từ khoá

  1 bộ/tháng

 • Tư vấn  phát triển nội dung website

  1 lần/tháng

 • Tối ưu chuẩn SEO Danh mục website + Top Page

  1 lần

 • Đăng ký/Tối ưu SEO Google Map

  1 Map

 • Đăng ký/Tối ưu SEO Fanpage Facebook

  1 Fanpage

 • Đăng ký/Tối ưu SEO kênh Youtube

  1 Kênh Youtube

 • Đào tạo viết bài chuẩn SEO

 • Đào tạo SEO Google Map

 • Đào tạo SEO Fanpage Facebook

 • Đào tạo SEO Youtube

 • Đánh giá 4 – 5 sao Google Map

  1 lần/2 tháng

 • Tạo bộ IFTTT lan truyền thông tin website trên Internet

 • Hỗ trợ đi link trên Vệ Tinh, Forum

  100 Web

   

 • Báo cáo, phân tích hiệu quả website

  1 lần/2 tháng

 • GÓI DỊCH VỤ

  PREMIUM

 • Giá Gói/tháng

  8.000.000 VNĐ

 • Kiểm tra hoạt động website

 • Cập nhập thông tin website: địa chỉ, sđt, email…

 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần (chỉ WordPress)

 • Post bài + Tối ưu SEO (Nội dung, Hình ảnh khách hàng cung cấp)

  30 bài/tháng

 • Viết bài chuẩn SEO (1000 từ/bài) (*)

  11 bài/tháng

 • Nghiên cứu bộ từ khoá

  1 bộ/tháng

 • Tư vấn  phát triển nội dung website

  1 lần/tháng

 • Tối ưu chuẩn SEO Danh mục website + Top Page

  1 lần

 • Đăng ký/Tối ưu SEO Google Map

  1 Map

 • Đăng ký/Tối ưu SEO Fanpage Facebook

  1 Fanpage

 • Đăng ký/Tối ưu SEO kênh Youtube

  1 Kênh Youtube

 • Đào tạo viết bài chuẩn SEO

 • Đào tạo SEO Google Map

 • Đào tạo SEO Fanpage Facebook

 • Đào tạo SEO Youtube

 • Đánh giá 4 – 5 sao Google Map

  1 lần/tháng

 • Tạo bộ IFTTT lan truyền thông tin website trên Internet

 • Hỗ trợ đi link trên Vệ Tinh, Forum

  200 Web

   

 • Báo cáo, phân tích hiệu quả website

  1 lần/2 tháng

LƯU Ý :

 • (*): Bài viết chuẩn SEO (1000 từ) là 200.000 VNĐ /bài.
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Thanh toán tối thiểu 3 tháng / 1 lần
 • Khách hàng cung cấp dữ liệu và hình ảnh dưới dạng file mềm