Web Chuẩn

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC FANPAGE

 • CAM KẾT THỰC HIỆN

  STANDARD

 • NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  4.000.000 VNĐ

 • Kiểm tra hoạt động fanpage hàng ngày

 • Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ)

 • Tối ưu SEO Fanpage

  1 lần / 3 tháng

 • Post bài sản phẩm mục Cửa hàng/bài dịch vụ mục Dịch vụ

  5 bài / tháng

 • Viết Pos bài chăm sóc Fanpage

  20 bài / tháng

 • Viết bài chạy Quảng Cáo (Khi Khách có yêu cầu)

 • Tăng lượt like, lượt theo dõi Fanpage THẬT

  > 50 / tháng

 • Đánh giá 4-5 sao Fanpage

  1 lần / tháng

 • Tăng tương tác bài viết tự nhiên (like, comment, share)

  > 1000 tương tác / tháng

 • Chia sẻ các bài viết, video lên các group số lượng lớn thành viên để quảng bá, bán hàng

  2 Group / ngày

 • Thiết kế hình ảnh banner, ảnh bìa chuyên nghiệp, ảnh chạy quảng cáo, ảnh cho bài viết…

 • Bám đuổi KH từ Website qua Facebook (Khi Khách Hàng có nhu cầu Remarketing)

 • Báo cáo hằng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi quản trị, chăm sóc Fanpage

 • CAM KẾT THỰC HIỆN

  PROFESSIONAL

 • NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  6.000.000 VNĐ

 • Kiểm tra hoạt động fanpage hàng ngày

 • Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ)

 • Tối ưu SEO Fanpage

  1 lần / 2 tháng

 • Post bài sản phẩm mục Cửa hàng/bài dịch vụ mục Dịch vụ

  10 bài / tháng

 • Viết Pos bài chăm sóc Fanpage

  40 bài / tháng

 • Viết bài chạy Quảng Cáo (Khi Khách có yêu cầu)

  1 bài / tháng

 • Tăng lượt like, lượt theo dõi Fanpage THẬT

  > 100 / tháng

 • Đánh giá 4-5 sao Fanpage

  2 lần / tháng

 • Tăng tương tác bài viết tự nhiên (like, comment, share)

  > 2000 tương tác / tháng

 • Chia sẻ các bài viết, video lên các group số lượng lớn thành viên để quảng bá, bán hàng

  4 Group / ngày

 • Thiết kế hình ảnh banner, ảnh bìa chuyên nghiệp, ảnh chạy quảng cáo, ảnh cho bài viết…

  2 lần / 3 tháng

 • Bám đuổi KH từ Website qua Facebook (Khi Khách Hàng có nhu cầu Remarketing)

  2 lần / 3 tháng

 • Báo cáo hằng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi quản trị, chăm sóc Fanpage

 • CAM KẾT THỰC HIỆN

  PREMIUM

 • NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  11.000.000 VNĐ

 • Kiểm tra hoạt động fanpage hàng ngày

 • Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ)

 • Tối ưu SEO Fanpage

  1 lần / tháng

 • Post bài sản phẩm mục Cửa hàng/bài dịch vụ mục Dịch vụ

  20 bài / tháng

 • Viết Pos bài chăm sóc Fanpage

  80 bài / tháng

 • Viết bài chạy Quảng Cáo (Khi Khách có yêu cầu)

  2 bài / tháng

 • Tăng lượt like, lượt theo dõi Fanpage THẬT

  > 200 / tháng

 • Đánh giá 4-5 sao Fanpage

  3 lần / tháng

 • Tăng tương tác bài viết tự nhiên (like, comment, share)

  > 4000 tương tác / tháng

 • Chia sẻ các bài viết, video lên các group số lượng lớn thành viên để quảng bá, bán hàng

  8 Group / ngày

 • Thiết kế hình ảnh banner, ảnh bìa chuyên nghiệp, ảnh chạy quảng cáo, ảnh cho bài viết…

  6 lần / 3 tháng

 • Bám đuổi KH từ Website qua Facebook (Khi Khách Hàng có nhu cầu Remarketing)

  5 lần / 3 tháng

 • Báo cáo hằng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi quản trị, chăm sóc Fanpage

 • CAM KẾT THỰC HIỆN

 • STANDARD

 • PROFESSIONAL

 • PREMIUM

 • NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 • 4.000.000 VNĐ

 • 6.000.000 VNĐ

 • 11.000.000 VNĐ

 • Kiểm tra hoạt động fanpage hàng ngày

 • Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ)

 • Tối ưu SEO Fanpage

 • 1 lần / 3 tháng

 • 1 lần / 2 tháng

 • 1 lần / tháng

 • Post bài sản phẩm mục Cửa hàng/bài dịch vụ mục Dịch vụ

 • 5 bài / tháng

 • 10 bài / tháng

 • 20 bài / tháng

 • Viết Pos bài chăm sóc Fanpage

 • 20 bài / tháng

 • 40 bài / tháng

 • 80 bài / tháng

 • Viết bài chạy Quảng Cáo (Khi Khách có yêu cầu)

 • 1 bài / tháng

 • 2 bài / tháng

 • Tăng lượt like, lượt theo dõi Fanpage THẬT

 • > 50 / tháng

 • > 100 / tháng

 • > 200 / tháng

 • Đánh giá 4-5 sao Fanpage

 • 1 lần / tháng

 • 2 lần / tháng

 • 3 lần / tháng

 • Tăng tương tác bài viết tự nhiên (like, comment, share)

 • > 1000 tương tác / tháng

 • > 2000 tương tác / tháng

 • > 4000 tương tác / tháng

 • Chia sẻ các bài viết, video lên các group số lượng lớn thành viên để quảng bá, bán hàng

 • 2 Group / ngày

 • 4 Group / ngày

 • 8 Group / ngày

 • Thiết kế hình ảnh banner, ảnh bìa chuyên nghiệp, ảnh chạy quảng cáo, ảnh cho bài viết…

 • 2 lần / 3 tháng

 • 6 lần / 3 tháng

 • Bám đuổi KH từ Website qua Facebook (Khi Khách Hàng có nhu cầu Remarketing)

 • 2 lần / 3 tháng

 • 5 lần / 3 tháng

 • Báo cáo hằng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi quản trị, chăm sóc Fanpage