Web Chuẩn

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

 • TÊN MIỀN
 • PHÍ NĂM ĐẦU
 • PHÍ DUY TRÌ
 • .vn
 • 750.000đ
 • 470.000đ
 • .com.vn
 • 640.000đ
 • 340.000đ
 • .edu.vn
 • 440.000đ
 • 250.000đ
 • .com
 • 240.000đ
 • 340.000đ
 • .net
 • 240.000đ
 • 360.000đ
 • .info
 • 70.000đ
 • 360.000đ
 • .org
 • 230.000đ
 • .website
 • 50.000đ
 • .store
 • 50.000đ
 • .xyz
 • 30.000đ

BẢNG GIÁ HOSTING

Cá Nhân

Dung lượng: 1G [SSD]

CPU E5-v4: 8 Core

Băng Thông: Không Giới Hạn

Sub-domain: Không Giới Hạn

Database: 1

Giá chỉ từ

90,000 đ/tháng

1,080,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

Nâng Cao

Dung lượng: 2 GB [SSD]

CPU E5-v4: 8 Core

Băng Thông: Không Giới Hạn

Sub-domain: Không Giới Hạn

Database: 3

Giá chỉ từ

135,000 đ/tháng

1,620,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

Chuyên Nghiệp

Dung lượng: 3 GB [SSD]

CPU E5-v4: 8 Core

Băng Thông: Không Giới Hạn

Sub-domain: Không Giới Hạn

Database: 5

Giá chỉ từ

185,000 đ/tháng

2,220,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

Chuyên Nghiệp ++

Dung lượng: 5 GB [SSD]

CPU E5-v4: 8 Core

Băng Thông: Không Giới Hạn

Sub-domain: Không Giới Hạn

Database: 8

Giá chỉ từ

235,000 đ/tháng

2,820,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

Doanh Nghiệp

Dung lượng: 7 GB [SSD]

CPU E5-v4: 8 Core

Băng Thông: Không Giới Hạn

Sub-domain: Không Giới Hạn

Database: 10

Giá chỉ từ

290,000 đ/tháng

3,480,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

Thương Mại Điện Tử

Dung lượng: 10 GB [SSD]

CPU E5-v4: 8 Core

Băng Thông: Không Giới Hạn

Sub-domain: Không Giới Hạn

Database: 15

Giá chỉ từ

400,000 đ/tháng

4,800,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

Thương Mại Điện Tử ++

Dung lượng: 20 GB [SSD]

CPU E5-v4: 8 Core

Băng Thông: Không Giới Hạn

Sub-domain: Không Giới Hạn

Database: 25

Giá chỉ từ

600,000 đ/tháng

7,200,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

GiGa Mall

Dung lượng: 50 GB [SSD]

CPU E5-v4: 8 Core

Băng Thông: Không Giới Hạn

Sub-domain: Không Giới Hạn

Database: 50

Giá chỉ từ

1,100,000 đ/tháng

13,200,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

“Giá trên chưa bao gồm VAT 10%”