Web Chuẩn

ĐĂNG KÝ CHỨNG THỰC SSL

COMODO POSITIVE SSL

Chính sách bảo hiểm: $10.000

Số domain được bảo mật: 1

Độ tin cậy: Cơ bản

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

SANs: Không có

 

Giá chỉ từ

700,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

COMODO POSITIVE SSL EV

Chính sách bảo hiểm: $1.000.000

Số domain được bảo mật: 1

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: 

SANs: Không có

 

Giá chỉ từ

3,400,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay

COMODO POSITIVE SSL WILDCARD

Chính sách bảo hiểm: $10.000

Số domain được bảo mật: Unlimited

Độ tin cậy: Cơ bản

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

SANs: Không có

 

Giá chỉ từ

3,100,000 đ/năm

Đăng Ký Ngay