Web Chuẩn

THIẾT KẾ WEB 1 LẦN - ĐỒNG HÀNH TRỌN ĐỜI

 • GÓI DỊCH VỤ

 • MẪU GIÁ RẺ

  (Builder)

 • THEO YÊU CẦU GIÁ RẺ

  (Builder)

 • MẪU CHUYÊN NGHIỆP

  (Code)

 • THEO YÊU CẦU CAO CẤP

  (Code)

 • Giá Gói

 • 3.000.000 đ

 • 6.000.000+ đ

 • 11.000.000+ đ

 • 17.000.000+ đ

 • Thời gian triển khai

 • 3 ngày

 • 7 ngày

 • 10 – 14 ngày

 • 15 – 18 ngày

 • Trình quản trị web/CMS

 • WordPress

 • WordPress

 • WordPress

 • WordPress

 • Chỉnh sửa cơ bản

  (Đổi màu, hình ảnh, thông tin liên hệ, sản phẩm)

 • Chỉnh sửa nâng cao

  (Bố cục, chức năng)

 • Chỉnh sửa 2 lượt thay đổi – trong chức năng của Builder

 • Chỉnh sửa 3 lượt thay đổi – Web code chức năng mở rộng hơn.

 • Có Design Web Chuyên nghiệp – 3 lần chỉnh.
  Chỉnh sửa 3 lượt thay đổi .

 • Tương thích thiết bị di động

  (Responsive)

 • Backup dữ liệu

 • Công cụ hỗ trợ SEO

 • Live chat, Nút Call now

  (Facebook, TawkTo)

 • Fanpage, Google Map

  (Tương tác trực tiếp trên Web)

 • Kết nối Mạng xã hội

  (Gắn link)

 • Bảo mật SSL FREE

 • Bàn giao Source Code

 • Combo quà tặng trị giá đến 11.560.000 VNĐ
 • Tên miền

 • .com, .net

 • .com, .net, .vn, .com.vn

 • .com, .net, .vn, .com.vn

 • Hosting (năm đầu)

 • 1 GB

 • 2 GB

 • 3 GB

 • 5 GB

 • Tạo/Tối ưu Fanpage, Youtube

 • Xác thực tối ưu SEO GMap

 • Đào tạo viết chuẩn SEO

 • GÓI DỊCH VỤ

  MẪU GIÁ RẺ

  (Builder)

 • Giá Gói

  3.000.000 đ

 • Thời gian triển khai

  3 ngày

 • Trình quản trị web/CMS

  WordPress

 • Chỉnh sửa cơ bản

  (Đổi màu, hình ảnh, thông tin liên hệ, sản phẩm)

 • Chỉnh sửa nâng cao

  (Bố cục, chức năng)

 • Tương thích thiết bị di động

  (Responsive)

 • Backup dữ liệu

 • Công cụ hỗ trợ SEO

 • Live chat, Nút Call now

  (Facebook, TawkTo)

 • Fanpage, Google Map

  (Tương tác trực tiếp trên Web)

 • Kết nối Mạng xã hội

  (Gắn link)

 • Bảo mật SSL FREE

 • Bàn giao Source Code

 • Combo quà tặng trị giá đến 11.560.000 VNĐ
 • Tên miền

 • Hosting (năm đầu)

  1 GB

 • Tạo/Tối ưu Fanpage, Youtube

 • Xác thực tối ưu SEO GMap

 • Đào tạo viết chuẩn SEO

 • GÓI DỊCH VỤ

  THEO YÊU CẦU GIÁ RẺ

  (Builder)

 • Giá Gói

  6.000.000+ đ

 • Thời gian triển khai

  7 ngày

 • Trình quản trị web/CMS

  WordPress

 • Chỉnh sửa cơ bản

  (Đổi màu, hình ảnh, thông tin liên hệ, sản phẩm)

 • Chỉnh sửa nâng cao

  (Bố cục, chức năng)

  Chỉnh sửa 2 lượt thay đổi – trong chức năng của Builder

 • Tương thích thiết bị di động

  (Responsive)

 • Backup dữ liệu

 • Công cụ hỗ trợ SEO

 • Live chat, Nút Call now

  (Facebook, TawkTo)

 • Fanpage, Google Map

  (Tương tác trực tiếp trên Web)

 • Kết nối Mạng xã hội

  (Gắn link)

 • Bảo mật SSL FREE

 • Bàn giao Source Code

 • Combo quà tặng trị giá đến 11.560.000 VNĐ
 • Tên miền

 • Hosting (năm đầu)

 • Tạo/Tối ưu Fanpage, Youtube

 • Xác thực tối ưu SEO GMap

 • Đào tạo viết chuẩn SEO

 • GÓI DỊCH VỤ

  MẪU CHUYÊN NGHIỆP

  (Code)

 • Giá Gói

  11.000.000+ đ

 • Thời gian triển khai

  10 – 14 ngày

 • Trình quản trị web/CMS

  WordPress

 • Chỉnh sửa cơ bản

  (Đổi màu, hình ảnh, thông tin liên hệ, sản phẩm)

 • Chỉnh sửa nâng cao

  (Bố cục, chức năng)

  Chỉnh sửa 3 lượt thay đổi – Web code chức năng mở rộng hơn.

 • Tương thích thiết bị di động

  (Responsive)

 • Backup dữ liệu

 • Công cụ hỗ trợ SEO

 • Live chat, Nút Call now

  (Facebook, TawkTo)

 • Fanpage, Google Map

  (Tương tác trực tiếp trên Web)

 • Kết nối Mạng xã hội

  (Gắn link)

 • Bảo mật SSL FREE

 • Bàn giao Source Code

 • Combo quà tặng trị giá đến 11.560.000 VNĐ
 • Tên miền

  .com, .net, .vn, .com.vn

 • Hosting (năm đầu)

  3 GB

 • Tạo/Tối ưu Fanpage, Youtube

 • Xác thực tối ưu SEO GMap

 • Đào tạo viết chuẩn SEO

 • GÓI DỊCH VỤ

  THEO YÊU CẦU CAO CẤP

  (Code)

 • Giá Gói

  17.000.000+ đ

 • Thời gian triển khai

  15 – 18 ngày

 • Trình quản trị web/CMS

  WordPress

 • Chỉnh sửa cơ bản

  (Đổi màu, hình ảnh, thông tin liên hệ, sản phẩm)

 • Chỉnh sửa nâng cao

  (Bố cục, chức năng)

  Có Design Web Chuyên nghiệp – 3 lần chỉnh.
  Chỉnh sửa 3 lượt thay đổi .

 • Tương thích thiết bị di động

  (Responsive)

 • Backup dữ liệu

 • Công cụ hỗ trợ SEO

 • Live chat, Nút Call now

  (Facebook, TawkTo)

 • Fanpage, Google Map

  (Tương tác trực tiếp trên Web)

 • Kết nối Mạng xã hội

  (Gắn link)

 • Bảo mật SSL FREE

 • Bàn giao Source Code

 • Combo quà tặng trị giá đến 11.560.000 VNĐ
 • Tên miền

  .com, .net, .vn, .com.vn

 • Hosting (năm đầu)

  5 GB

 • Tạo/Tối ưu Fanpage, Youtube

 • Xác thực tối ưu SEO GMap

 • Đào tạo viết chuẩn SEO