đây là bài viết video thiết kế website

Tác giả: webchuan - 27 Tháng Chín, 2018

Chuyên mục: VideoVideo marketingVideo thiết kế web

Đây là bài hướng dẫn Thiết Kế Website Bán Hàng Bằng Theme Flatsome Phần 2 , nếu bạn nào chưa đọc bài hướng dẫn ở phần 1 hãy xem tại đây nhé :

Thiết kế website bằng theme Flatsome Phần 1 

TÙY CHỈNH MỘT VÀI THÔNG SỐ CƠ BẢN

Để tùy biến các thành phần trên website , bạn hãy vào Giao diện ==> Tùy Biến hoặc Flatsome ==> Theme Option

Cách 1 : Vào Giao diện , chọn Tùy biến

Cách 2 : Chọn Flatsome , chọn Theme Option

Giao diện tùy biến website

 

GIỚI THIỆU CÁC TÙY CHỈNH CỦA THEME FLATSOME :

Header :

 • Presets : Thay đổi được giao diện header
 • Logo & Site Identify : Thay đổi Logo và Favicon ( Biểu tượng site ) , khẩu hiệu , tùy chỉnh hiển thị của Logo
 • Top Bar : tùy chỉnh thanh header trên cùng của website ( ẩn hiện , màu sắc chữ, màu sắc background, kiểu menu nếu có )
 • Header main : tùy chỉnh thanh header ở giữa ( độ rộng , chiều cao , màu chữ, màu sắc background màu hoặc hình, chọn kiểu menu, khoảng cách giữa các menu , kích thước chữ menu , màu chữ menu , … )
 • Header bottom : tùy chỉnh thanh header cuối cùng ( chiều cao , màu sắc background, chiều cao , kiểu menu , màu chữ, màu chữ menu , …. )
 • Header Mobile Menu : tùy chỉnh header trên mobile
 • Sticky Header : Header chạy theo khi kéo chuột xuống phần nội dung ( có thể custom Logo trên sticky header )

Style :

 1. Color
  • Main Color: tùy chỉnh màu sắc của website, bao gồm 4 loại màu ( Primary Color : màu chủ đạo của website, Secondary Color : màu nhấn của website , Success Color : màu chữ thông báo thành công , Alert Color : màu chữ thông báo
  • Type : tùy chỉnh màu chữ website
   • Base Color : Tùy chỉnh màu chữ toàn bộ website
   • Headline Color : Tùy chỉnh màu chữ tiêu đề website
   • Devider Color : Tùy chỉnh màu đường kẻ website
  • Link : tùy chỉnh màu của link
   • Link colors : tùy chỉnh màu của link
   • Link colors:hover : tùy chỉnh màu của link khi đưa chuột vào link đó
  • Shop Color :
   • Add to cart / Checkout buttons : màu của nút thêm vào giỏ và thanh toán
   • Sale bubble : màu của nhãn dán Khuyến mãi
   • New bubble : màu của nhãn dán Sản phẩm mới
   • Review Stars : màu của các ngôi sao khi nhận xét
 2. Typography : tùy chỉnh Font Chữ của Website
  • Headlines : tùy chỉnh Font Chữ của các tiêu đề trên website ( Thẻ H1, H2, H3 , … )
  • Base : tùy chỉnh Font Chữ, cỡ chữ,  cho toàn bộ văn bản trên website
  • Navigation : tùy chỉnh Font Chữ cho thanh menu
  • Text Transforms : tùy chỉnh kiểu chữ in hoa

Blog : Tùy chỉnh giao diện cho Trang Chuyên Mục ( Danh mục bài viết )

 1. Blog Layout : tùy chỉnh giao diện hiển thị trong trang Chuyên mục
  • Tùy chỉnh sidebar : bên trái, bên phải, không hiển thị
  • Enable Sidebar Divider : Bật / tắt đường phân cách giữa nội dung và Sidebar
  • Post Layout : tùy chỉnh giao diện hiển thị trong trang Chuyên mục
  • Show Excerpts Only : Bật / Tắt hiển thị mô tả bài viết
  • Depth : Chỉnh độ bóng cho mỗi bài viết
  • Posts Title Style : Tùy chỉnh kiểu hiển thị của tiêu đề bài viết ( nằm trên hoặc dưới hình )
  • Posts Title Align : canh lề tiêu đề bài viết
  • Date Box Style : Chọn kiểu hiển thị ngày tháng đăng bài

Cài Đặt Trang Chủ : Chọn giao diện hiển thị của trang chủ

Có 2 kiểu hiển thị ở trang chủ :

 1. Bài viết mới nhất :Hiển thị tất cả bài viết của website
 2. Trang tĩnh : Hiển thị theo nhu cầu của người sử dụng ( thiết kế, tùy chỉnh theo ý của mình )
  • Trang chủ : chọn một trang bất kỳ thành trang chủ
  • Trang tập hợp bài viết : chọn một trang bất kỳ thành trang chuyên mục

Tùy chỉnh Font chữ :

Các font thường sử dụng cho website : Roboto , Open Sans, Arial , Tahoma , …. Mình khuyên các bạn nên sử dụng font Roboto vì tính thông dụng và sự thẩm mỹ của ẻm.

 

Có thể bạn cần