Web Chuẩn
CHỨC NĂNG NỔI BẬT
  • Công cụ quản lý bán hàng Woocommerce
  • Thống kê bán hàng, doanh số. Quản lý đơn hàng, thông báo đơn hàng qua mail
  • Quản lý sản phẩm theo danh mục, phân cấp danh mục sản phẩm
  • Sản phẩm tương tự, Upsell, Bán chéo
  • Chức năng tạo mã giảm giá, giới hạn số lượng mã, thời hạn mã
Web Chuẩn
Web Chuẩn
gioithieufs03-Mobile