Web Chuẩn
CHỨC NĂNG NỔI BẬT
 • Công cụ quản lý bán hàng Woocommerce
 • Thống kê bán hàng, doanh số. Quản lý đơn hàng, thông báo đơn hàng qua mail
 • Quản lý sản phẩm theo danh mục, phân cấp danh mục sản phẩm
 • Sản phẩm tương tự, Upsell, Bán chéo
 • Chức năng tạo mã giảm giá, giới hạn số lượng mã, thời hạn mã
 • Banner Slider: Banner, Text, Button
 • Banner Quảng cáo
 • Giới thiệu thương hiệu
 • Các danh mục sản phẩm ở Trang Chủ
 • Nhận xét khách hàng
 • Form Liên hệ, gửi qua Mail
 • Bản đồ tương tác trực tiếp
 • Social icon liên kết đến mạng xã hội
Web Chuẩn
Web Chuẩn
banhangfs10-heo-quay-vit-quay-mobile