Web Chuẩn
CHỨC NĂNG NỔI BẬT
  • Giao diện sử dụng UX Builder
  • Hệ quản trị nội dung Wordpress
  • Đăng bài, phân chuyên mục, quản lý bài viết chuyên nghiệp
  • Công cụ hỗ trợ SEO
  • Các nút liên hệ ngay: Call now, Messenger, Zalo...
  • Quản lý dự án, bài viết theo chuyên mục, phân cấp chuyên mục
  • Slide hình ảnh dự án
Web Chuẩn
Web Chuẩn
batdongsanfs03-Mobile